Skip to main content

Szkolenia

Tydzień Kwitnących Akacji

warsztaty dla młodzieży

Kwitnące akacje są symbolem projektu, które Stowarzyszenie prowadzi już od 2011 roku. Wyliczanka z listkiem akacji „Kocha, Lubi, Szanuje” i „Nie chce, Nie dba, Żartuje” jest początkiem rozmowy o wyborach życiowych i ich konsekwencjach. Podczas zajęć uczniowie omawiają postawy radzenia sobie ze stresem, wzmacniają pewność siebie. Ćwiczą sposoby podniesienia samooceny poprzez m.in. pokonanie negatywnego myślenia, dokonywanie wyborów sprzyjających rozwijanie pasji, zdrowego stylu życia.

Ja lider, moje wybory należą do mnie.

Warsztat wspiera uczniów w pandemii, identyfikując elementy zdrowa psychicznego, które pomagają zrealizować zamierzone cele. Uczestnicy uczą się jak wychodzić z sytuacji trudnych, zastanawiają się jak zmniejszyć przedłużające się odczuwanie zagrożenia.  Jak mimo przeciwności kształtować pozytywną drogę liderską. Warsztat trwa przez 2 godz. dydaktyczne. Zawiera interaktywne ćwiczenia, dyskusję, naukę narzędzi.

Stres pod lupą.

Podczas spotkań wzmacniane są postawy radzenia sobie ze stresem uczniów, wzmacniana jest ich pewność siebie i komunikacja interpersonalna. Warsztat wspiera uczestników w pandemii koronawirusa, identyfikując elementy zdrowa psychicznego, które pomagają zrealizować zamierzone cele.  Uczniowie ćwiczą sposoby podniesienia samooceny poprzez m.in. pokonanie negatywnego myślenia. Warsztat trwa przez 2 godz. dydaktyczne. Zawiera interaktywne ćwiczenia, dyskusję, naukę narzędzi, które pomagają odsunąć stres.

Majówka w Zakątku Mazowieckim

warsztaty dla dzieci

Warsztaty „Jak to z lnem bywało”, Od ziarenka do bochenka” prowadzone przez Stowarzyszenie Moja Białołęka dla uczniów Białołęckich Szkół.

Siła Kobiet

warsztaty dla kobiet

Siła Kobiet – warsztaty wzmacniające kobiety w procesie zmian, integrujące środowisko młodszych ze starszymi oraz liderek przekazującym wiedzę innym. W Polsce dopiero po ponad 40 latach zniwelują się różnice w poziom zajmowania stanowisk przywódczych, dyrektorskich kobiet z mężczyznami i będzie podobne jak teraz w Szwecji. (Źródło: Badanie 2010 OBWE)