Skip to main content

Parking, poprawa bezpieczeństwa dotarcia do szkoły przy ul. Kobiałka

W pierwszym kwartale 2010 roku prowadziliśmy aktywne działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa dotarcia uczniów Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka. Inicjatywa rozpoczęła się w 2008 roku i spotkała się z aktywnym wsparciem Władz Dzielnicy Białołęka: zostały zabezpieczone środki inwestycyjne na budowę parkingu samochodowego i rowerowego oraz poprawę infrastruktury sportowej – budowę dwóch boisk szkolnych.

Zadbaliśmy także o poprawę bezpieczeństwa uczniów z Zespołu Szkół NR 43, postulując do władz dzielnicy i miasta o dostosowanie infrastruktury drogowej oraz zaplanowanie organizacji ruchu tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom chodzącym do rozbudowywanej szkoły.

W planach rozbudowy szkoła miała pomieścić ponad 1000 uczniów. Tymczasem w wyniku rozbudowy zostały zlikwidowane dwa stare boiska oraz 125 miejsc rowerowych, a w zamian zaplanowano 5 miejsc parkingowych, co dawało łącznie 26 miejsc. Było to dalece niewystraczające, ponieważ brakowało miejsc parkingowych dla nauczycieli, nie mówiąc o pozostałym personelu szkoły. Dla rodziców przywożących dzieci na zajęcia nie zaplanowano żadnych miejsce postojowych.

W związku z tą sytuacją zaproponowaliśmy rozwiązanie -  m.in. wykup gruntów ok. 0,5 ha pod parking samochodowy, rowerowy, dużą zatokę na dwa autobusy, boisko oraz miejsce rekreacji. Przy czym realizacja parkingu musiała zostać przeprowadzona jeszcze w roku 2010.

Pozostałe postulaty dotyczyły poprawy bezpieczeństwa w postaci m.in. modernizacji skrzyżowania ul. Słoneczna/Kobiałka wraz z sygnalizacją świetlną, wyznaczonymi przejściami dla pieszych i silnym oświetleniem skrzyżowania, budowy chodników po obydwu stronach ul. Kobiałka i ul. Słoneczna, wykupu gruntów pod ścieżki rowerowe, natychmiastowe przystąpienie do remontu mostu nad Kanałem w ciągu ulicy Kobiałka, bezpośrednie połączenie autobusem z centrum i Tarchominem oraz ponowne przeanalizowanie możliwości uruchomienie autobusów szkolnych na tym terenie.

W wyniku działań mieszkańców środki do realizacji finansowaniu rozbudowy Szkoły na ul. Kobiałka wraz z parkingiem zostały zapewnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Zob. postulaty Stowarzyszenia
http://www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/242.html