I. Dane organizacji

Nazwa: Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka"

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.03.2009
Data dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 22.07.2009
Numer KRS: 0000325251
Numer REGON: 142015721
Numer NIP: 524 269 58 01

Numer konta: 05 1140 2017 0000 4502 1261 2547

II. Cele statutowe
 1. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, działania na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców,
 2. Społeczeństwo obywatelskie, integracja i edukacja mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu, wspomaganie i rozwój wspólnot i inicjatyw społeczności lokalnych,
 3. Kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców, promocja regionu i kultury, działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu,
 4. Działania na rzecz ochrony środowiska, edukacji i promocji ekologii, biotechnologii, innowacji działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu 
 5. Współpraca z miejscowościami zielonymi wokół Warszawy w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju 
 6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, sportu i aktywnego wypoczynku w szczególności rodziców z dziećmi 
 7. Przeciwdziałanie postawie konsumpcyjnej w szkołach, narkomanii, alkoholizmowi, patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców  
 8. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju gospodarki społecznej, partnerstw 
 9. Działania na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie

 

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka zostało założone na zebraniu założycielskim 2 czerwca 2008. W zebraniu założycielskim udział wzięło 26 członków założycieli – reprezentantów 11 ulic Białołęki wschodniej – ul.Babinicza, ul.Białołęcka, ul.Calineczki, ul.Kąty Grodziskie, ul.Małego Księcia, ul.Ruskowy Bród, ul.Sielska, ul.Traszki, ul.Tymotki, ul.Zdziarska, ul.Warzelnicza. 

Inicjatorem i pomysłodawcą powstania Partnerstwa Ulic Zielonej Białołęki była Agnieszka Borowska. Pomysł powstał po diagnozie potrzeb mieszkańców Białołęki (przeprowadzonej w 2008 roku przez Uniwersytet Warszawski prof. Ewę Leś oraz REVES - Europejską Sieć Miast i Regionów Gospodarki Społecznej Piotra Wołkowińskiego i Urząd Dzielnicy Białołęka w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL TO JEST PRACA), w której Agnieszka Borowska jako wolontariusz projektu zorganizowała spotkania z kilkunastoma grupami mieszkańców różnych grup społecznych. W ten sposób mieszkańcy ulic Calineczki, Małego Księcia, Ruskowego Brodu, Sielskiej uczestniczący w diagnozie poznali się i odkryli potrzebą wspólnych działań. 

Pierwsze oddolne inicjatywy mieszkańców to uświadomione podczas diagnozy potrzeby: ochrona niszczejących cmentarzy ewangelickich, aby zachować szacunek dla byłych mieszkańców i pokazać dzieciom, że nie można godzić się na dewastację miejsc pochówku i pamięci; boisko i plac zabaw przy ul.Ruskowy Bród, budowa miasta w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem miasta i badanie potrzeby powstania edukacyjnej zagrody wiejskiej. 

W roku 2008 zostały przeprowadzone potrzeby innych środowisk i mieszkańców np. Podczas pikniku „Pożegnanie Lata na Zielonej Białołęce” z inicjatywy Partnerstwa Ulic Zielonej Białołęki w ramach badania potrzeby powstania edukacyjnej zagrody wiejskiej - trzy szkoły podstawowe przygotowały stylizowane na zagrody wiejskie stoiska oraz makiety zagród. Uczniowie wzięli udział w konkursach „Na najpiękniejszą malowaną krowę”, „Na najpiękniejszą makietę edukacyjnej zagrody wiejskiej”. 

Rejestracja Stowarzyszenia trwała 12 miesięcy w związku ze zgłaszanymi uwagami organu uczestniczącego Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd Miasta złożył najpierw skargę na postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia, a po utrzymaniu przez Sąd Rejestrowy w mocy decyzji o zarejestrowania, wniósł apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w całości oddalił apelację Miasta jako bezzasadną, a ponadto zwrócił w uzasadnieniu uwagę na błędy popełnione przez Sąd Rejonowy w toku rejestracji, poprzez wymuszanie na Stowarzyszeniu zmian Statutu zgodnie z kolejnymi pismami Urzędu.

Współpraca z Partnerami:

Szkoły Podstawowe: Nr 112, Nr 31, Nr 231

Ośrodek Pomocy Społecznej

Białołęcki Ośrodek Kultury

Rada Programowa Białołęckiego Osrodka Kultury (m.in. Stowarzyszenie Zielona Białołęka, Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, Fundacja AVE, Klub Parafialny AGAPE)

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31

Komisje Dialogu Społecznego przy Urzędzie Miasta sT. Warszawy:

 • ds. Transportu, ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
 • ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego
Ze struktur grupy Partnerskiej pozostają grupy inicjatywne:
 1. Grupa Historyczna
 2. Grupa Ładu Przestrzennego
 3. Grupa boisko i plac zabaw
 4. Grupa Rowerowa

 

 

lipca 2021
powtśrczptsoni
262829301234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
302627282930311
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza