poniedziałek, 25 kwietnia 2016 13:41 Wiek: 5 lat

MPZP węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej.


Tylko do dziś – do 28 kwietnia można je złożyć.

Aby złożyć wniosek należy:

  1. pobrać wniosek Wnioskodawca_TOG_a.docx
  2. Uzupełnić dane wnioskodawcy
  3. Podpisać na dole
  4. Wysłać wniosek
Wysyłka mailem:

na adres: architektura(at)um.warszawa.pl

Dodać tytuł: Wniosek do MPZG węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej

Wysyłka pocztą lub złożyć w urzędzie:

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wydział Planowania Miejscowego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Liczy się data stempla.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XX/485/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. L. Berensona, zachodnia i północna granica dz. ew. nr 51/2 z obrębu 4-16-26, południowo-zachodnia linia rozgraniczająca ulic: Kąty Grodziskie i L. Berensona;
  • od wschodu: południowo-wschodnia granica dz. ew. nr 10 z obrębu 4-16-32, granica terenów komunikacyjnych zlokalizowanych po wschodniej stronie trasy oraz Trasa Olszynki Grochowskiej;
  • od południa: południowa granica dz. ew. nr 3/70, 3/68, 5/1, 9/2, połączenie południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 9/2 z południowo-wschodnim narożnikiem dz. 4/4 oraz południowa granica dz. ew. nr 4/4 z obrębu 4-16-38;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 4/4, zachodnia i północna granica dz. ew. nr 4/2, wschodnia granica dz. ew. nr 4/1 oraz zachodnie granice dz. ew. nr 1/178, 1/176, 1/143, 1/172, 1/171 i 1/170 z obrębu 4-16-38, południowa i zachodnia granica obrębu 4-16-36, południowa linia rozgraniczająca ul. Astrowej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Skarbka z Gór, linia prostopadła do północno-wschodniej granicy dz. ew. nr 1/19 łącząca przecięcie przedłużenia wschodniej granicy dz. ew. nr 1/20 oraz północno-wschodniej granicy dz. ew. nr 1/19 z obrębu 4-16-32 z północną linią rozgraniczającą ul. L. Berensona.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ogłoszenie: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_wezla_TT-TOG.htm

Uchwała Rady m.st. Warszawy z określeniem jakie są założenia do nowego planu:http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/816A4735-C447-4934-B1D4-69B3AF94EE58/1110562/554_druk.pdf
Mapa planu

Serwis mapowy Urzędu m.st. Warszawy
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=ManagementPlans

Jak złożyć wniosek?

Kontakt do

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Składanie dokumentów:
kancelaria na parterze budynku - pok. 27
Serwis internetowy Architektura i Planowanie Przestrzenne:
www.architektura.um.warszawa.pl

Telefon ogólny: 22 44 323 00; kancelaria: 22 44 323 43 lub 44 lub 76; sekretariat: 22 44 323 01 lub 02
Faks 22 44 32 450
architektura(at)um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. dyrektora Marek Mikos
tel.: 22 44 32 301, 22 44 32 302, faks: 22 44 32 450, e-mail: mmikos(at)um.warszawa.plul. Marszałkowska 77/79, p. 513

zastępca dyrektora Tomasz Zemła
tel.: 22 44 32 303, faks: 22 44 32 452, e-mail: tzemla@um.warszawa.plul. Marszałkowska 77/79, p. 518

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AM/default.htm

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/broszura_partycypacja_w_procesie_planistycznym.pdf

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [wybrane fragmenty]
http://konsultacje.um.warszawa.pl/kompendium_wiedzy/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
http://wydarzenia.um.warszawa.pl/studium/
71 powodów dla których należy zmienić plan x-71 cz.1 Stowarzyszenia Moja Białołęka, czyli dlaczego powstaje plan Mańki Wojdy Zachodnie, dlaczego obecnie obowiązujący plan x-71 cz.1 jest zły i należało przystąpić do zmiany www.mojabialoleka.pl/fileadmin/site-mojabialoleka.pl/inicjatywy/71_powodow_X-71_cz1_091026.pdf


października 2021
powtśrczptsoni
3927282930123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza