sobota, 14 września 2013 12:51 Wiek: 8 lat

Moja Białołęka zlożyła wnioski do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Wyślij i Ty. Termin mija 16 września.


Jeśli popierasz rozwój przedmieść, widzisz potrzebę dofinasowania dróg, zwiększenia komunikacji miejskiej na Białołęce, rozwój turystyki pomiędzy Nieporętem, Markami, Legionowem, sport i rekreację w lasach - poprzyj nasze wnioski. Zaloguj się na stronę konsultacji i w dziale "Polityki Przestrzenne" umieść postulaty jakie rekomendujemy.strona konsultacji: http://konsultacjeppzpwm.mbpr.pl/

 

Uwagi Stowarzyszenia Moja Białołęka do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego:

W nawiązaniu do przedłożonych propozycji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, zgłaszamy następujące wnioski:

 

I.Prawidłowy rozwój dzielnic na pograniczu Warszawy jest  niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju miasta. Białołęka jest obszarem przedmieść na granicy aglomeracji warszawskiej wymagającym inwestycji w drogi, media, umożliwiającymi poprawę komunikacji.

 

1. Białołękę Wsch. m.st. Warszawa należy ująć jako obszar wymagający wsparcia, z powodu niedoinwestowanej infrastruktury technicznej pozbawionej dostatecznej ilości i jakości dróg,  realizujących powiązania zewnętrzne jak i wewnętrzne, mediów – wodociągów, gazociągów, kanalizacji, telekomunikacji, infrastruktury telekomunikacyjnej. Niedoinwestowanie obszaru  dotyczy także infrastruktury społecznej – przychodni zdrowia, komisariatu policji, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Białołęki Wsch.


Wnosimy, by „Obszar Centralny”  powiększyć o obszar wschodniej części dzielnicy Białołęka (wyznaczony od ul. Płochocińskiej do granicy z Markami, oraz od Trasy Toruńskiej do granicy z Nieporętem).
Dotyczy: Rys. Mapa 1 „Obszary problemowe – funkcjonalnie o najniższym poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego i o najniższym dostępie do dóbr i usług” str. 22 wraz z opisem na str. 21


Wnosimy, by Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uwzględniał utworzenie na terenie Białołęki wsch. komisariatu policji, jednostki straży pożarnej, placówki ochrony zdrowia, nowego szpitala da tej części Warszawy. Rozbudowę mediów m.in. sieci wodociągowych, gazowniczych i energetycznych.


Teren Wschodniej Białołęki jest jednym z najbardziej dynamicznie rozbudowujących się obszarów Warszawy,  o powierzchni ok. 40 km2., w którym ilość mieszkańców w ciągu kilku lat zwiększyła się z 2008 – 19 tys w 2013 do ok. 50 tys. mieszkańców. To teren który w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmienia swój charakter z obszaru rolniczego na zabudowany. W ślad za intensywną zabudową deweloperską nie idą w parze dosieczne inwestycje potrzebne do uzbrojenia w media i infrastrukturę tak dużego miasta. Już w chwili obecnej brakuje wody dla mieszkańców, a każde kolejne osiedle przyłączone do zbyt małej sieci wodociągowej grozi pogorszeniem sytuacji. Istniejąca infrastruktura drogowa to zaadaptowane wiejskie drogi w wielu miejscach nie ma chodników, poboczy, przejść dla pieszych.


2. Dzielnice położone na granicy Warszawy należy ująć jako obszar istotny dla wzmocnienia rangi Warszawy. Dotyczy str.39 „Wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków krajowych”.

Wnosimy, o dodanie czynnika istotnego dla wzmocnienia rangi Metropolii
i zrównoważonego jej rozwoju  tj.: kształtowanie nowoczesnych przedmieść Stolicy (m.in. dzielnic na granicy takich jak Białołęka) o wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i atrakcyjnych przestrzeniach publicznych przy jednoczesnym zachowaniu i eksponowaniu walorów przyrodniczych i historycznych Np. poprzez budowę miejsc o potencjale rekreacyjno- turystycznym dla mieszkańców Stolicy.

 

II. Infrastruktura i komunikacja - TOG jako jedyna rezerwa drogowa Białołęki Wsch. dla mieszkańców Białołęki powinna być droga do użytku lokalnego. Plan powinien uwzględniać poprowadzenie komunikacji szynowej na Białołękę- metro, tramwaj, oraz szybki tramwaj do Nieporętu. Potrzebne jest dla całej aglomeracji połączenie miejscowości ościennych szybkim tramwajem.


3. Wnioskujemy o status Trasy Olszynki Grochowskiej jako drogi o funkcji „G” z torowiskiem dla szybkiego tramwaju. Planowane przez Władze Mazowieckie włączenie Trasy Olszynki Grochowskiej  w sieć dróg krajowych (S17 – S7), który w przyszłości ma przejąć ruch na trasie Gdańsk – Warszawa – Lublin - Lwów" przetnie naszą podzielnicę na pół i spowoduje brak możliwości korzystania z tej drogi mieszkańców Białołęki Wschodniej. Droga główna ruchu przyspieszonego GP, z uwagi na wymaganą minimalną odległość pomiędzy skrzyżowaniami nie spełni funkcji ulicy głównej dla południowej części Zielonej Białołęki, która w ogóle takiej głównej ulicy nie posiada. Nie posiada też rezerwy na jej stworzenie.
Składamy wniosek o poprowadzenie poza terenem miejskim drogi o tak wysokiej klasie.


4. Wnioskujemy o uwzględnienie koncepcji przedłużenia II linii metra, tramwaju na Białołękę Wsch.


5. Wnioskujemy o rozbudowanie sieci tramwajowej od wschodniego obszaru Białołęki w kierunku Nieporętu np. poprzez połączenie „szybkim tramwajem” systemu łączącego tramwaj z metrem. Dotyczy. „Transport Zbiorowy – utworzenie połączeń szynowych w Obszarze Metropolitarnym Warszawy.” str. 60. Wskazane jest także połączenie szybki tramwajem innych miejscowości wokół Warszawy, tak aby miały one komunikację między sobą.


Obecne zapisy planu nie wymieniają Nieporętu i Białołęki Wschodniej  jako kierunków poprowadzenia nowych linii tramwajowych wychodzących poza granice Warszawy (obok Ząbek, Marek, Zielonki, Łomianek i Konstancina-Jeziornej). Tymczasem istnieje wiele argumentów za poprowadzeniem tramwaju po tym terenie m.in.
- Postępująca w dużym tempie zabudowa mieszkaniowa o intensywnym charakterze.
- Możliwość stworzenia wygodnej i ekologicznie mało szkodliwej w porównaniu do samochodów osobowych drogi dojazdu nie tylko z Zielonej Białołęki do Centrum w tygodniu roboczym, ale także dojazdu z Centrum do Zalewu Zegrzyńskiego w okresie wakacyjnym i w weekendy. Pozwoliłoby to znacznie odciążyć ul. Płochocińską i Modlińską.

 

III. Postulaty zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprzez utworzenie jazu podpiętrzającego od Tarchomina do Konstancina Jeziornej, zbiornik retencyjny powyżej Warszawy i modernizacji obwałowań rzeki Długiej.


6. Idea pasażerskiego transportu wodnego na Kanale Żerańskim i Wiśle nie doprecyzowuje odniesienia do kilku najważniejszych faktów:

Śluza Tillingera na Żeraniu jest bardzo duża, planowana dla barek transportowych (komora 85*12 m). Napełnianie takiej śluzy jest procesem długotrwałym. Jeżeli śluza ma służyć do przepływu jednostek pasażerskich, należałoby rozważyć wyposażenie jej w trzecią zasuwę, zmniejszającą jej wymiar o połowę. W ten sposób podobnie skróci się czas śluzowania.

Cały czas pozostaje problem zmienności stanu rzeki Wisły. W Opracowaniu nie ma ani słowa o konieczności stworzenia poniżej Warszawy jazu podpiętrzającego, który utrzymywałby na Wiśle w miarę stabilny stan wody od Tarchomina do Konstancina Jeziornej, oraz stworzenia powyżej Warszawy zbiornika retencyjnego zdolnego przejmować fale powodziowe i zasilać wodą rzekę poniżej w okresach suszy. Dopiero po spełnieniu tych warunków Warszawa przestanie „odwracać się” od Wisły, w transport wodny zacznie móc funkcjonować całorocznie.
Wnosimy o ujęcie w Planie rozwiązań ww. zakresie

7. Dotyczy. Polityka  poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego. Zagrożenia przeciwpowodziowe i występowanie suszy (str.69)

Wnosimy o wpisanie realizacji inwestycji modernizacji obwałowań rzeki Długiej jako jednej z priorytetów  w Polityce Przestrzennej Województwa Mazowieckiego.

 

IV. Postulaty budowy wodociągów, gazociągów, kanalizacji, modernizacji sieci energetycznej w Białołęce Wsch. Już w chwili obecnej brakuje nam wody!

8. Dotyczy. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej. (str. 62 – 68)

Wnosimy o ujęcie obszaru Białołęki wschodniej w planowaniu infrastruktury technicznej (rozbudowę sieci energetycznych, systemu przesyłowego gazu ziemnego, systemów telekomunikacyjnych, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, magistrali przesyłowych, rozbudowę wodociągów).

 

V. Utworzenie Zielonego Pierścienia wokół Warszawy –odcinek Drewnica – Jabłonna jako las dostępny mieszkańcom Białołęki, Marek, Nieporętu, Legionowa


9. W polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska. Str 76 wnioskujemy aby dodać zapisy:
- zmianę funkcji lasów będących w bezpośrednim sąsiedztwie Białołęki (m.in. Nadleśnictwo Drewnica, Jabłonna) z produkcyjnej na funkcję umożliwiającą Zielonych Pierścieni wokół Metropolii i ochronę lasów z jednoczesną możliwością korzystania dla mieszkańców, zachowanie walorów przyrodniczych lasów z funkcją edukacyjno – turystyczno sportową.
- ochrona wydm leśnych Białołęki wsch.

10. W Planie brak jest dostatecznego uwzględnienia rekreacyjnej funkcji Gmin Nieporęt, Wieliszew i Białołęki Wschodniej. Obszar ten stanowi największy kompleks lasów w okolicy prawobrzeżnej Warszawy oraz dysponuje największymi akwenami (Zalew Zegrzyński, Kanał Żerański).

 

VI. Mazowiecki Park Rozrywki w Warszawie na Białołęce.
Wnosimy o wsparcie inicjatywy utworzenia na Białołęce edukacyjnego zakątka o Mazowszu w parku na Magicznej, kontynuację i rozwój idei  poprzez ujęcie w koncepcjach infrastruktury kulturalnej utworzenie Mazowieckiego parku rozrywki w Warszawie na Białołęce. „Mazowsze Land.”
października 2021
powtśrczptsoni
3927282930123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza