wtorek, 10 lipca 2012 11:46 Wiek: 9 lat

Przystąpienie do zmiany planu Mańki – część zachodnia w Białołęce.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do planu na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w terminie do 10 sierpnia 2012 r.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały Nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia oraz uchwały Nr XCII/2690/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprostowania
w uchwale Nr LXXXVI/2538/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku , którego granice wyznaczają:

od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka;
od wschodu: zachodnia granica działek nr ew.  138, 5/1 i 5/2 z obrębu 4-16-05 i ich przedłużenie do wschodniej linii brzegowej rzeki Długiej (Kanału Markowskiego) oraz wschodnia linia brzegowa rzeki Długiej;
od południa: północna i wschodnia linia rozgraniczająca ul. Zdziarskiej;
od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN piętro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia”) w terminie do 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Ogłoszenie http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/DC4FFE3F-001A-4625-BA39-356F4AD5CA71/873423/Manki_zach_ogloszenie.jpg

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy z określeniem jakie są założenia do nowego planu  http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/DC4FFE3F-001A-4625-BA39-356F4AD5CA71/873423/Manki_zach_ogloszenie.jpg

Mapa planu w google http://www.agnieszkaborowska.pl/skuteczne-dzialania/single/article/288.html

źródło: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Manki_zach_przystapienie.htmstycznia 2021
powtśrczptsoni
5328293031123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza