Skip to main content

Walka o most nad Kanałem Żerańskim

W 2009 roku most nad Kanałem Żerańskim został uszkodzony i planowano jego zamknięcie.

W Telewizyjnym Kurierze Warszawskim pojawiła się wypowiedź, że „most na Kanale Żerańskim był budowany do przeprawy bydła”.

Stowarzyszenie Moja Białołęka i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 zorganizowali Konkurs na „Najpiękniejszą Krowę na Moście”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 31 wykonali makiety krów i w uroczystym pochodzie zaprowadziły je na most. Dzięki zaangażowaniu mediów w to wydarzenie, udało się przekazać wiadomość, że most jest potrzebny, w szczególności uczniom mieszkającym po drugiej stronie Kanału.

Makiety krów pojechały także do ZDM i pałacu Prezydenta m.st. Warszawy. W odpowiedzi na nasz apel Rada m.st. Warszawy przyznała ok. 20 mln na budowę mostu. Docelowo kosztował ok. 8 mln zł.

Stary most

Konkurs

Happening

Otwarcie mostu