czwartek, 30 listopada 2017 18:44 Wiek: 3 lat

MPZP rejonu ulicy Kobiałka

Uwagi Stowarzyszenia Moja Białołęka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka (Białołęka)


W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu zgłaszamy następujące uwagi dotyczące całego obszaru planu:

 1. Ochronę strefy funkcjonalnej – przedmieścia
  • Utrzymanie dotychczasowego charakteru przestrzennego obszaru planu, co oznacza dominację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na omawianym obszarze obecnie nie ma zabudowy wielorodzinnej. Istniejąca infrastruktura drogowa jest bardzo niewydolna. Zapełnienie terenu budownictwem jednorodzinnym będzie bardzo obciążające dla istniejącego układu komunikacyjnego, a wprowadzenie budownictwa wielorodzinnego spowoduje jego całkowitą niewydolność. Wnioskujemy zatem o zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; Wnioskujemy o zabudowę jednorodzinną i rozwinięcie układu ulic z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
  • Ograniczenie wielkości minimalnej dla działki budowlanej na 1000m kw. , oraz warunek pozostawienia co najmniej 60% obszaru takiej działki w stanie niezabudowanym.
  • Utworzenie obszaru pełniącego funkcje Centrum Lokalnego wraz z parkiem, miejscami usługowymi, rekreacji i sportu wraz z filią Białołęckiego Ośrodka Sportu np. z basenem, boiskiem do gry w piłkę plażową w górnej partii planu, w pobliżu osiedla Miasteczko Regaty na 8 tys mieszkańców np. okolice ul. Mochtyńskiej, ul. Białołęckiej, ul.Kobiałka.
  • Zakaz budowania obiektów handlowych galerii handlowych itp. o powierzchni powyżej 400m kwadratowych.
  • Ograniczenie długości zespołów zabudowy jednorodzinnej szeregowej do nie większej niż 3 segmentów.
  • Stosowanie wysokości zgodnej z tradycją architektoniczną tego rejonu, tj. do 12,0 m, mierzonej od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu budynku
  • Wprowadzenie zapisów, w których nowopowstające budynki muszą odpowiadać w skali budynkom już istniejącym w sąsiedztwie.
  • Przy zabudowie zagospodarowanie terenu powinno być takie, aby na własnej działce został zapewniony pas izolacyjny oddzielający zabudowę od sąsiedniej działki  np. pas zieleni
  • Ograniczyć zabudowę mieszkaniową na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowego
 2. Dostępność do infrastruktury drogowej, poprawa komunikacji.
  • Wytyczenie przedłużenia ulicy Białołęckiej do ul. Kobiałka wraz z rondem na most nad Kanałem Żerańskim.
  • Utworzenie pętli autobusowej wraz z parkingiem samochodowo - rowerowym w okolicach ul. Mochtyńskiej (lub Białołęckiej na odcinku Mańkowska – Kobiałka) i ul. Kobiałka. W chwili obecnej są duże utrudnienia z obsługą komunikacyjną osiedla Miasteczka Regaty (ok. 8 tys mieszkańców) polegające na tym, że nie ma pętli autobusowej na osiedlu lub w okolicach osiedla. Powstanie pętli umożliwiłoby kursowanie autobusu z ulicy Ruskowy Bród do ul. Kobiałka Regaty, a tym samym poprawę obsługi komunikacyjnej górnej partii obszaru Białołęki.
  • Zaplanowanie, wytyczenie chodników oraz wzdłuż istniejących ulic Białołęcka, Zdziarska, Mochtyńska i pozostałych.
 3. Stworzenie terenu usług publicznych na których np. mogłyby zostać utworzone miejsca opieki zdrowotnej, dla kultury, sportu i rekreacji, edukacji
 4. Priorytet ścieżek rowerowych
  • wytyczenie ścieżek rowerowych, wnioskujemy o zaplanowanie ścieżek na trasach.:
   • Pętla autobusowa Bródno > Kładka nad Trasą Toruńską > Bogoriów > Ostródzka > Mochtyńska > Kobiałka > Olesin (pętla autobusowa)
   • Leona Berensona od Ostródzkiej > Kąty Grodziskie> Wyszkowska > Kroczewska > Zdziarska > kanał Żerański.
   • Modlińska > Płochocińska > Kobiałka > Ostródzka
   • po obu stronach Kanału Żerańskiego,
   • wzdłuż rzeki Długiej.
  • Wszystkie drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe należy projektować jako oświetlone i z nawierzchnią np. asfaltową. Prowadząc linię oświetleniową należy zaprojektować równoległą linie „normalnego” zasilania elektrycznego. Należy się bowiem spodziewać, że przy trasie rowerowej prowadzącej do Zalewu Zegrzyńskiego powstaną obiekty rekreacyjno-usługowe, jak piwogródki, warsztaty rowerowe, wypożyczalnie łodzi itp.

   Wszystkie powstające drogi powinny mieć ścieżki rowerowe. Rower na terenie Zielonej Białołęki (obszar o słabo rozwiniętej infrastrukturze i komunikacji miejskiej)  pełni funkcję nie tylko rekreacyjną, ale i użytkową. Poruszają się nim w szczególności  dzieci jadące do szkoły, mieszkańcy, którzy przemieszczają się pomiędzy sąsiednimi ulicami. Rower jest naturalnym środkiem komunikacji. Jest elementem  zdrowego stylu  życia, profilaktyki zdrowia. Są to wartości istotne dla mieszkańców tego obszaru.
 5. Ochrona przeciwpowodziowa
  • Poszerzenie wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej
  • Droga  przy wale przeciwpowodziowym
  • Wały przeciwpowodziowe mają pełnić nie tylko funkcję ochronną, ale także umożliwić realizację funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z miejscami usługowymi typu kawiarnie.
  • Uwzględnienie koncepcji modernizacji obwałowań rzeki Długiej
 6. Utworzenie portu u ujścia rzeki Długiej do Kanału Żerańskiego z przestrzenią na przystań, miejsca na kluby sportowe, ośrodek sportu. Uwaga - teren powinien być po obydwu stronach rzeki Długiej, zatem należy go połączyć z Planem Mańki Zachodnie, który jest w opracowaniu.

  Teren powinien zawierać m.in.:
  • Przystanek dla tramwaju wodnego przy ujściu rzeki Długiej do Kanału Żerańskiego. Przystanki jako obszar  minimum 2000 m2 pod „rekreację i usługi”, z pomostami cumowniczymi, doprowadzonym prądem, wodą i kanalizacją, funkcją restauracyjną, parkingiem na ok. 100 samochodów.
  • Port jachtowy i klub motorowodny, wioślarski i wędkarski przy ujściu Rzeki Długiej na przestrzeni po obydwu stronach rzeki. Powstanie portu umożliwi likwidacja progu (niby-jazu) pod mostkiem oraz zmiana przebiegu ostatniego odcinka wału przeciwpowodziowego Rzeki Długiej, pogłębienie zbiornika do około 1,5-2,0 m głębokości. Port powinien być dostosowany do ósemek wioślarskich. Podczas opracowania koncepcji modernizacji obwałowania rzeki Długiej został zgłoszony przeze mnie ten postulat. W odpowiedzi projektanta w wybranej przez Radę Dzielnicy Białołęka koncepcji ekologicznej jest możliwy do realizacji.
  • Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy urządzeniach hydrotechnicznych do prowadzenia lekcji szkolnych. Elementy ścieżki: dojście do urządzenia, miejsce na wystawę plenerową, oznakowanie przystanków tablicami informacyjnymi. Dodatkowo ścieżka edukacyjna mogłaby być oparta na podobnej metodzie jak Zakątek edukacyjny o Mazowszu np. poprzez zaplanowanie wiaty rekreacyjnej z miejscem do grillowania podczas wycieczki szkolnej), tematycznym „hydrotechnicznym” placem zabaw
  • Ochrona rowów melioracyjnych - wprowadzenie zapisów, które nie dopuszczą stawianie ogrodzenia posesji tuż przy rowie. Uniemożliwia to jego prawidłową pielęgnację.

 

 


stycznia 2021
powtśrczptsoni
5328293031123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza