czwartek, 30 listopada 2017 18:39 Wiek: 3 lat

MPZP Żerań Wschodni

Wniosek Stowarzyszenia Moja Białołęka do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Żerań Wschodni w rejonie ulicy Annopol na obszarze wschodniej części Białołęki postrzegamy jako obszar o dużym potencjale
na wykształcenie Centrów Lokalnych pełniących funkcje miejsc pracy dla mieszkańców, otwartych dla turystów o trasach często uczęszczanych m.in. ze względu na kanał Żerański  oraz istniejące połączenia linią tramwajową na ul. Annopol.

Poprzez coraz liczniejszą zabudowę sąsiedztwo osiedli Wiśniowy Sad,  brak placów zabaw, boisk
i terenów sportowych, naturalny potencjał sportów wodnych widzimy potrzebę utworzenia przestrzeni  na  sport i kulturę wraz z siecią dróg rowerowych.
Wyzwaniem wymagającym szczególnej staranności jest zaplanowanie „buforów zieleni” pomiędzy zabudową mieszkaniową, a przestrzenią biznesową. Istotne jest  wytyczenie infrastruktury drogowej,
w szczególności w rejonie nowopowstającej zajezdni tramwajowej, pozostawienie możliwości przedłużenia linii tramwajowej w kierunku ul. Marywilskiej ul. Ostródzkiej usytuowanie parkingu Park&Ride.

W odpowiedzi na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu z dn. 07.10.2016, wnioskuję o ustalenie na tym obszarze zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie kształtowania zabudowy poprzez:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
  • Utworzenie miejsca rekreacji i sportu nad Kanałem Żerańskim do przeprowadzania akcydentalnych zawodów na nartach wodnych (w zatoce w okolicach nowo projektowanej linii tramwajowej na odcinku od 3,3 km Kanału do 3,7) wraz z przystanią i pomostami na wodzie, parkingiem, możliwością wypożyczenia sprzętu np. kajakowym veturillo, rowerowym vetrurillo, małą gastronomią. Miejsce to było wykorzystywane w latach 1993, 1994, 1995 do przeprowadzania zawodów sportowych w slalomie narciarskim za motorówką, wakeboarding i już w chwili obecnej jest często wykorzystywane do rekreacji i wypoczynku przez mieszkańców. Powinno być tam miejsce do grillowania, mała architektura, plac zabaw, ławki, trasy rolkowe.
   • łączniki drogowe i rowerowe do miejsca rekreacji nad Kanałem:
    • od ul. Marywilskiej
    • od ul. Szlacheckiej
    • od ul. Annopol
   • połączenie miejsca rekreacji kompleksowo z zagospodarowaniem całego Kanału łącznie z Warszawskim Centrum Sportów Wodnych (przytań przy ul.Modlińskiej)
   • powinien być dostęp do nadbrzeża od strony ul. Annopol wraz z parkingiem  dla kajakarzy, którzy chcą spuścić kajak na wodę oraz innych Turystów przybywających od strony ul. Annopol.
  • Utworzenie stref „buforowych” pasów zieleni pomiędzy istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową, a miejscami usług i firm.
  • Ochrona przed hałasem i zapachami istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
  • Całkowity zakaz tworzenia składowisk węgla, miejsc magazynowania uciążliwych rzeczy, odpadów. Jest to obszar w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i usługi powinny być nieuciążliwe. Jest to teren zbyt cenny dla mieszkańców, aby tworzyć na nim składowiska i magazyny wielkogabarytowe.
 2. Dostępność do infrastruktury drogowej, poprawa komunikacji.
  • Utworzenie pętli autobusowej wraz z parkingiem samochodowo - rowerowym w okolicach
  • Tramwaj – przedłużenie ul. Annopol i linia do Marywilskiej
  • Możliwość dostępu do tramwaju od strony ul. Białołęckiej do planowanej zajezdni tramwajowej.
  • Parking " park and ride" przy pętli tramwajowej Annopol lub Żerań Wschodni
  • Parking przy ul. Białołęckiej  oraz na  ul.  Szlacheckiej na wysokości osiedla Wiśniowy Sad
 3. Rozwój ścieżek rowerowych
  • ścieżka rowerowa wzdłuż kanałku Żerańskiego , z przejazdem przy ul. Szlacheckiej  aż  do  ul. Annopol oraz przejazdem przy ul. Proletariczyków
  • ścieżka rowerowa przy Annopol łącząca Żerań Wschodni z ul. Kondratowicza
 4. Centra Lokalne
  • Utworzenie na terenie co najmniej dwóch Centrów Lokalnych, które zawierały by m.in.
   • nową placówkę oświatową
   • Centrum przedsiębiorczości, biuro oraz zaplecze sportowe . Z uwagi na otoczenie terenu (duża liczba firm) powinno tu powstać centrum przedsiębiorczości, tym bardziej że we wschodniej Białołęce jest mało miejsc pracy. Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie centrum ze specjalizacją rozwijania umiejętności społecznych m.in. gier zespołowych. W związku z tym, teren powinien być wyposażony w budynek - biuro oraz zaplecze sportowe i park z areną. Postulat ten został zgłoszony do przez Zarząd Dzielnicy Białołęka w 2013 roku do Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.
   • nową placówkę sportową
   • rozbudowę usług opieki i zdrowia m.in. rozbudowę wielospecjalistycznej przychodni
   • budowa ośrodka kultury z boiskiem i placem zabaw dla dzieci  obok np. planowanej placówki przychodni wielospecjalistycznej ze szpitalem z chirurgii jednego dnia
   • komisariat Policji, straż pożarną, placówki pomocy społecznej
 5. Miejsca pracy
  • Należy zaplanować przy ulicy Annopol oraz w określonych obszarach, oddzielonych strefami ochronnymi od zabudowy mieszkaniowej -  budowę nowych firm, biurowców. Ich zlokalizowanie jest dla mieszkańców ważne, gdyż na terenie Białołęki nie ma dostatecznej ilości miejsc pracy.
  • Należy zachować przyjętą wysokość zabudowy wielorodzinnej oraz współczynniki biologiczno – czynny dla strefy przedmieść i Obszaru Przyrodniczego Wspomagającego System Przyrodniczy Warszawy.
 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
  • Przystanki dla tramwaju wodnego na obu końcach x-71/1 po obu stronach Kanału Żerańskiego. Przystanki jako obszar  minimum 2000 m2 pod „rekreację i usługi”, z pomostami cumowniczymi, doprowadzonym prądem, wodą i kanalizacją, funkcją restauracyjną, parkingiem na ok. 100 samochodów.
  • Port jachtowy i klub motorowodny, wioślarski i wędkarski przy ujściu Rzeki Długiej (Kanału Markowskiego) na przestrzeni ok. 1,5 -2 ha– po obydwu stronach Kanału. Powstanie portu umożliwiłaby likwidacja progu (niby-jazu) pod mostkiem oraz zmiana przebiegu ostatniego odcinka wału przeciwpowodziowego Rzeki Długiej, pogłębienie zbiornika do około 1,5-2,0 m głębokości.
  • Port jachtowy na wylocie Zdziarskiej, w miejscach gdzie poszerzony jest Kanał (po obu stronach) wraz z zakątkiem rekreacyjno – restauracyjnym.
  • Ochrona rowów melioracyjnych.
  • Ochrona dziedzictwa historycznego:
   • obowiązkowe archeologiczne badania ratunkowe  dla inwestorów na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków,
   • Rowerowe przystanki archeologiczne w postaci małej architektury takiej jak  ławki, stojaki rowerów. Przystanki powinny być umieszczone na trasie miejsc wykopalisk w celu popularyzacji wiedzy osadnictwa m.in. z okresu neolitu na terenie Białołęki, kultury łużyckiej (XIII i XII w. p.n.e.) i kultury przeworskiej.  Umożliwią podróż w czasie do prehistorycznej Białołęki. W chwili obecnej wskazane jest zaprojektowanie dwóch przystanków: 
    • osiedla Osada Brzeziny (przy nowoprojektowanej drodze) Na terenie osiedla były w przeszłości 2 chaty, paleniska,  studnie oraz  unikatowe obiekty produkcyjne -  2 dymarki,  doły z plecionką do obróbki lnu lub konopi.
    • na skrzyżowaniu ul. Zdziarska – Ostródzka znajdowały się budynki mieszkalne, prehistoryczny cmentarz.

     Przystanki powinny znajdować się na wylocie każdej ulicy przy której położone domostwa miały obowiązek prowadzenia badań ratunkowych.
   • Miejsce na muzeum i edukację

Wniosek ten jest natury urbanistycznej i w związku z tym odnosi się do całego planu, a nie do konkretnej nieruchomości.

Potencjał obszaru Mańki Zachodnie - liczne kanały i rzeka Długa –są przedmiotem inicjatyw i zainteresowania Stowarzyszenia Moja Białołęka i istotne jest dla mieszkańców, aby zostały spełnione funkcje strefy przedmieść określone w studium zagospodarowania tego terenu wraz z utworzeniem dodatkowego dla terenu Białołęki wschodniej Centrum Lokalnego.


września 2020
powtśrczptsoni
3631123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
402829301234
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza