czwartek, 30 listopada 2017 18:31 Wiek: 3 lat

MZPZP Augustów

Wniosek stowarzyszenia Moja Białołęka do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Augustów


W odpowiedzi na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustowa z dn. 2.12.1011, wnioskuję o ustalenie na tym obszarze zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie kształtowania zabudowy poprzez:

 

 1. Utrzymanie dotychczasowego charakteru przestrzennego obszaru planu, co oznacza dominację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na omawianym obszarze obecnie nie ma zabudowy wielorodzinnej. Istniejąca infrastruktura drogowa jest bardzo niewydolna. Zapełnienie terenu budownictwem jednorodzinnym będzie bardzo obciążające dla istniejącego układu komunikacyjnego, a wprowadzenie budownictwa wielorodzinnego spowoduje jego całkowitą niewydolność. Wnioskujemy zatem o zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 2. Utworzenie pętli autobusowej istotnej do obsługi całego obszaru wschodniej Białołęki – np. w okolicach ul. Kroczewskiej lub u zbiegu TOG i TMP
 3. Przy projektowanej pętli autobusowej zapewnić teren pod duży parking dla samochodów osobowych
 4. Utworzenie dróg dla kursowania komunikacji miejskiej w następujących kierunkach:
  • do ul. Wojdyńskiej dalej w kierunku ul. Olesin – ul. Płochocińska (m.in. połączenie do Zespołu Szkół na Kobiałce)
  • do Marek i cmentarza w Markach (w chwili obecnej jest to często wykorzystywana droga leśna, łączy Białołękę z Markami)
  • drogę idącą w kierunku rzeki Długiej np. wzdłuż granicy planu, przechodzącą przez rzekę Długą i łączącą się z planowanym do realizacji w chwili obecnej nowym odcinkiem ul. Berensona (od granicy z Markami do ul.Oknickiej), następnie w kierunku ul.Głębocka.
   Utworzenie dróg i miejsc do powstania pętli autobusowych jest jednym z istotnych priorytetów tego rejonu, gdyż w chwili obecnej ten obszar nie ma komunikacji miejskiej, a mieszkający tam ludzie do najbliższego przystanku autobusowego dochodzą ponad 3 km na piechotę. Jest to też miejsce z którego kilka nowych dróg np. w kierunku Marek, w kierunku Wojdyńskiej, w kierunku Berensona umożliwi obsługę komunikacyjną ponad połowy obszaru wschodniej Białołęki, która jest w chwili obecnej nie skomunikowana, a przeżywa intensywną rozbudowę. Dobre zaplanowanie połączeń drogowych, umożliwiających kursowanie komunikacji miejskiej tego obszaru jest kluczowe dla całej wschodniej Białołęki.
 5. Utworzenie dróg ewakuacyjnych na wypadek zagrożeń, wojny, powodzi, umożliwiających wydostanie się mieszkańców bez konieczności przekraczania rzeki tj. w kierunku Marek i w kierunku ul. Wojdyńskiej.
 6. Zakaz wprowadzania wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,
 7. Ograniczenie długości zespołów zabudowy jednorodzinnej szeregowej do nie większej niż 3 segmentów,
 8. Stosowanie wysokości zgodnej z tradycją architektoniczną tego rejonu, tj. do 12,0 m, mierzonej od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu budynku.
 9. Zwiększenie wskaźników dla zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych przy planowanych miejscach handlu, usług i zabudowy mieszkaniowej ;
 10. Wprowadzenie zapisów, w których nowopowstające budynki muszą odpowiadać w skali budynkom już istniejącym w sąsiedztwie;
 11. Wytyczenie ścieżek rowerowych, a w szczególności  wzdłuż głównych ulic, to jest: Chudoby, Wyszkowska, na terenach planowanych inwestycji oraz wzdłuż rzeki Długiej wraz z rekreacyjnymi przystankami rowerowymi.
 12. Wprowadzenie zapisów, że planowane osiedla mają posiadać ścieżki rowerowe.
 13. Zmniejszenie kategorii drogowej Trasy Olszynki Grochowskiej do ulicy zbiorczej w szczególności na odcinku od TMP do Nieporętu
 14. Przy zabudowie zagospodarowanie terenu powinno być takie, aby na własnej działce został zapewniony pas izolacyjny oddzielający zabudowę od sąsiedniej działki  np. pas zieleni
 15. Ograniczyć zabudowę mieszkaniową na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowego
 16. Stworzenie terenu usług publicznych na których np. mogłyby zostać utworzone miejsca dla kultury, opieki zdrowotnej, miejsca sportu i rekreacji, edukacji
 17. Ochrona dziedzictwa kulturowego – zachowanie kapliczki przy ul.Chudoby
 18. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Długiej:
  • Zachować niezbędne rezerwy na modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz utworzenie wzdłuż wałów obszaru rekreacyjno - sportowego ze ścieżką rowerową, pasaż spacerowy z oświetleniem, przystanie kajakowe, w rejonie ulicy Kąty Grodziskie - obszar rekreacyjny z restauracjami.
  • Przewidzieć możliwość turystyki wodnej, obszary rekreacyjno sportowe  np. przystanie kajakowe
  • Na rzecze Długiej zaplanowanie mostków pieszo – rowerowych umożliwiających przemieszczania się mieszkańców obu stron rzeki oraz ciągów rowerowo-pieszych wzdłuż rzeki.
  • Zaplanować konieczność zabezpieczenia terenu umożliwiającego realizację przepraw także dla komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego.

Wniosek ten jest natury urbanistycznej i w związku z tym odnosi się do całego planu, a nie do konkretnej nieruchomości.

Obszar planu:

Więcej

www.agnieszkaborowska.pl/obszary-dzialania/single/article/504.html

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E2FAE272-3673-4CCB-8426-FE3FE00E8821/838527/mpzp_Augustow1.jpg

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E2FAE272-3673-4CCB-8426-FE3FE00E8821/838528/mpzp_Augustow_mapa1.jpg


września 2020
powtśrczptsoni
3631123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
402829301234
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza